बंद करे

हेल्पलाइन

  • पुलिस हेल्पलाइन -100
  • अस्पताल इमरजेंसी– १०२
  • आग हेल्पलाइन-101
  • एम्बुलेंस – 108
  • झारर्सवा – 06433-223180
  • मनरेगा – 1800110707
  • प्रधानमंत्री आवास योजना – 1800-11-6446
  • स्वच्छ भारत मिशन – 1800-3456-502/1800-3456-51
  • मतदाता हेल्पलाइन-06561-222785, 06561-1950